Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 01 januari 1970 tot 11 november 2001.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 INTERNET UIT HET STOPCONTACT, RAMP VOOR KORTEGOLF ONTVANGST 
 

NUON kondigt proef met internet over het lichtnet aan.
Helaas straalt deze bekabeling de datasignalen ook uit, ze is niet ontworpen om de signalen binnen te houden, zoals een coax dat doet. Er worden daarbij zoveel ruisachtig signalen gegenereerd, dat het ontvangen van (amateur) signalen op de kortegolf praktisch onmogelijk wordt.