Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 01 januari 1970 tot 08 juni 2001.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 MORSESNELHEID NAAR 5 WPM
 

De huidige morsesnelheid wordt verlaagd naar 5 wpm. De RDR streeft er naar dat e.e.a. al bij het komende najaarsexamen in werking treedt. De manier waarop dit zal gebeuren wordt nog onderzocht.