Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 19 juli 2008 tot 28 augustus 2008.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 DE RUBIDIUMFREQUENTIESTANDAARD 
 

Op de SHF frequenties is maar weinig zendvermogen beschikbaar. Men moet daarom smalbandig werken. Dat vereist zeer stabiele oscillatoren. Atoom referenties zijn nu ook binnen het bereik van de amateur gekomen.