Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 28 juni 2008 tot 26 september 2008.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 BELGISCHE AMATEURS IN 500 KHZ BAND 
 

eind mei 2008 verscheen de volgende aankondiging : "De Raad van het BIPT beslist in overeenstemming met artikel 13 van de wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en met ingang vanaf de datum van publicatie van het toekomstige besluit, toestemming te verlenen aan alle houders van een A-vergunning voor radioamateurs (HAREC) om de frequentieband 501-504 kHz te gebruiken voor telegrafische transmissies, op secundaire basis, met een vermogen van 5 W EIRP en een maximale bandbreedte van 100 Hz."