Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 25 maart 2008 tot 09 april 2008.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 STORENDE FOUT IN REGELING FREQ GEBRUIK
 

Op 29 februari is de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 uitgegeven. De op zendamateurs van toepassing zijnde tabel bevat een storende fout. In de kolom 'Toegestane zendvermogen in watt (PEP)' is 1x het getal 400 weggevallen bij de band 7,0 - 7,1 MHz en daarna is alles in deze kolom een plaats omhoog geschoven. Voor ons blijft het "schema gebruiksbepalingen" dat we van AT hebben gekregen van toepassing. (PB2T)