Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 08 juni 2007 tot 23 juni 2007.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 N VERGUNNING MAG IN BELGIë 
 

De Belgische en Nederlandse overheid hebben overeenstemming bereikt over het toelaten van Nederlandse Radiozendamateurs met een N-vergunning in België. Met onmiddellijke ingang is de vrije doorvoer en het gebruik van radiozendapparatuur door Nederlandse N-vergunninghouders in België toegestaan. Deze categorie dient zich in België te houden aan de regelgeving die daar geldt voor de basisvergunninghouder. De roepnaam die gebruikt dient te worden is de eigen roepnaam, voorafgegaan door ON3. Belgische basisvergunninghouders kunnen binnenkort, onder additionele randvoorwaarden, naar Nederland komen. Nadere mededelingen hierover volgen zodra de exacte uitwerking bekend is.