Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 22 augustus 2006 tot 12 september 2006.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 10 METERBAND OPEN VOOR ON3 
 

Op 2 augustus 2006 heeft de Raad van het BIPT, overeenkomstig artikel 13 van de Belgische wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, beslist om aan de houders van een basisvergunning de toestemming te verlenen om de 28,0 - 29,7 MHz-band te gebruiken met een vermogen van 10 Watt. M.i.v. heden is het dus de ON3-stations toegestaan de (volledige) 10m-band te gebruiken.