Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 16 mei 2006 tot 05 juni 2006.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 VELDDAGEN 2006 
 

In het eerste weekend van juni zullen de weer de internationale HF-velddagen worden gehouden. Op deze dagen laten radiozendamateurs zien hoe ze zonder gebruikmaking van de nutsvoorzieningen en vaste behuizing, radioverbindingen kunnen leggen met de gehele wereld. Ook met de vele gebieden waarin de GSM-telefoon niet werkt. Er is een wedstrijd aan verbonden, maar het zijn ook familiedagen, waarbij de gezelligheid een grote rol speelt. Doe dit jaar ook eens mee. Meldt ons uw plannen a.u.b. Afdelingen, meld ons wat u van plan bent.