Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 08 maart 2006 tot 29 maart 2006.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 VOORSTELLEN VR-2006 
 

De 67e Verenigingsraad 2006 zal op 22 april plaats vinden. Op de ledenpagina's van de VERON website kunt de u de ingediende voorstellen vinden, voorzien van motivaties en toelinchtingen. Ook zijn reeds daar enkele jaarverslagen van afdelingen te raadplegen De toegangscode kunt u vinden in het colofon van het februarinummer van ELECTRON.