Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 07 januari 2006 tot 22 januari 2006.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 HET BLAUWE BOEK 
 

Dit losbladige 'Informatieboek Radiozendamateurisme' is een uitgave van de VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. De tekst werd samengesteld met medewerking van verschillende radiozendamateurs, onder supervisie van de Public Relations Commissie van de VERON. Het is voor leden van de VERON te raadplegen of te downloaden.