Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 29 november 2005 tot 14 december 2005.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 SPANJE MAG EA EN EB GEBRUIKEN OP 6M
 

Spaanse amateurs met een speciale 6 meter machtiging kunnen voortaan hun gewone roepnaam met EA of EB prefix gebruiken. De EH prefixen zullen uitfaseren.