Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 04 augustus 2004 tot 29 augustus 2004.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 DUITS NEDERLANDSE AMATEUR TREFFEN 
 

De DNAT-dagen worden gezamelijk georganiseerd door Duitse en Nederlandse radiozendamateurs. Ze vinden plaats in de laatste volle week van augustus in het kurort Bad Bentheim, net over de grens. Ze bestaan o.a. uit amateurevenementen, samenkomsten van belangengroepen en gezellige, feestelijke bijeenkomsten. Naast het radiozendamateurisme staat het sociale contact, het overwinnen van vooroordelen, het kennismaken met andere volkeren en culturen centraal. Elk jaar wordt een prijs, de "Gouden Antenne", toegekend aan een radiozendamateur, die een bijzonder humanitaire bijdrage heeft verricht, waarbij het radioamateurisme een belangrijke rol heeft gespeeld. Kom ook eens langs.