Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 16 juni 2004 tot 07 juli 2004.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 WIJZIGINGEN REGISTRATIEBEWIJS 
 

Op 15 juni 2004 ontvangen de radiozendamateurs hun registratiebewijs voor het gebruik van hun amateurstation in het buitenland. Dit is de laatste keer dat Agentschap Telecom het registratiebewijs jaarlijks verstuurt. Vanaf heden is het bewijs geldig tot de afloopdatum van de vergunning. Ook is er informatie op het registratiebewijs gewijzigd. Dit komt omdat de morsetelegrafieverplichting is opgeheven. Als gevolg daarvan is de CEPT-aanbeveling T/R 61-01 (grensoverschrijding radiozendamateurs) aangepast.