Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 30 april 2004 tot 21 mei 2004.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 STICHTING DARES OPGERICHT 
 

Ze heeft ten doel de kennis en kunde van door de Rijksoverheid gelicenceerde radio-zendamateurs inzetbaar te maken en te houden voor de ondersteuning van professionele hulpverleningsdiensten, gemeentelijke en overige civiele organisaties bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten door het verzorgen van adiocommunicatie in de breedste zin des woords en binnen de daartoe door de rijksoverheid gestelde kaders.