Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 27 maart 2004 tot 09 april 2004.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 INSTAPVERGUNNING DICHTERBIJ 
 

N.a.v. de uitkomst van de VR 2003 heeft de VERON tijdens het amateuroverleg op 15 oktober 2003 de invoering van een laagdrempelige instapvergunning aan de orde gesteld. Door het AO werd een brainstormgroep ingesteld, die tot taak kreeg een gezamenlijk beeld en plan van aanpak te formuleren. De resultaten van de brainstormsessies zijn te vinden op bovenstaande link. (PB2T 27 mrt)