Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 27 februari 2004 tot 25 februari 2004.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 A63 HEEFT NIEUWE VOORZITTER 
 

Weit, PA3ESF heeft dinsdagavond tijdens de jaarvergadering van de VERON afd. de Friese Wouden na 6 jaar voorzitterschap de voorzittershamer overgedragen aan Frans Hamelink - PA1NHZ. De samenstelling van het bestuur bleef verder ongewijzigd nadat Tamme, PA3GJD zich weer verkiesbaar had gesteld. Weit, PA3ESF blijft zich actief inzetten voor de organisatie van de Friese Radio Markt in Beetsterzwaag.