Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 04 februari 2004 tot 25 februari 2004.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 INTERNET VIA HET STOPCONTACT 
 

WebWereld - De EU wil het gebruik van breedband via het stopcontact bevorderen. Aan het project doen 36 Europese bedrijven en onderzoeksinstellingen mee. Nederland is niet vertegenwoordigd. Nov. 2001 startte Nuon een proef in Arnhem en besloot de proeven te staken. De technologie zou te veel beperkingen kennen.