Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 01 januari 1970 tot 19 mei 2003.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 AMATEUR OVERLEG 
 

Op 19 maart j.l. heeft overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de amateur verenigingen en het Agentschap Telecom. Er werd o.a. gesproken over de geldigheidstermijn van ons registratiebewijs, ontwikkelingen rond PLC, verstrekking van roeplettergegevens, BT-beleid en wijzigingen rond de novice-licentie. Een paginagroot verslag deze maand in Electron