Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 01 januari 1970 tot 01 mei 2003.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 ZENDEXAMENS 
 

De schriftelijke zendexamens voor radio-amateurs vinden dit najaar plaats op woensdag 5 november 2003 in Nieuwegein. Medio december worden de examens Opnemen en Seinen van morsetekens 5 wpm afgenomen (afhankelijk van de ontwikkelingen rond de WRC). Aanmelding kan telefonisch geschieden tussen 9 juni en 5 september 2003 onder nr 050 58774 44. Hier kunnen ook nadere inlichtingen worden verkregen.