Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 01 januari 1970 tot 31 januari 2003.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 STORING E-MAILSERVICE
 

Als gevolg van storingen in de toelevering van onze e-mail zijn er problemen in de afhandeling van e-mail correspondentie ontstaan. Om orde op zaken te kunnen stellen zullen wij daarom het 'laatst-in-eerst-uit' principe gaan hanteren. Hebt u binnen twee weken geen reactie op uw e-mail gehad, dan verzoeken wij u ons die e-mail nogmaals toe te zenden.