Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 01 januari 1970 tot 24 november 2002.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 BOUWVOORSCHRIFTEN ANTENNE-INSTALLATIES 
 

In het novembernummer van ELECTRON wordt uitvoerig ingegaan op de betekenis van deze nieuwe bouwvoorschriften voor de radio (zend) amateur. Wat is vergunningsvrij, wat doen we met het beroep op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten en fundamentele vrijheden van de mens?