Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 01 januari 1970 tot 12 november 2002.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 DAG VOOR DE AMATEUR 2002 
 

Dit nationale hoogtepunt voor de radioamateurs hebben we weer achter ons gelaten. In de toespraken werd stil gestaan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en werden de grote veranderingen belicht die ons met de WRC-2003 te wachten staan. Ook was weer een interessant lezingenaanbod. Was u niet in de gelegenheid om alle activiteiten te bezoeken? Lees dan de verslagen en bekijk de foto's.