Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Dit bericht was gepubliceerd van 01 januari 1970 tot 30 augustus 2002.

NB: Wij kunnen niet garanderen dat de verwijzingen nog bestaan.

 OPRICHTING BELEIDSGROEP RADIOSPECTRUM 
 

De groep zal de Eur. Comm. bijstaan en adviseren inzake radiospectrumbeleidskwesties zoals beschikbaarheid van radiospectrum, harmonisatie en toewijzing van radiospectrum, leveringvan informatie met betrekking tot toewijzing, beschikbaarheid en gebruik van radiospectrum, methoden voor het verlenen van rechten op radiospectrumgebruik, herschikking, verplaatsing, waarderingen effici�t gebruik van radiospectrum, alsmede beschermingvan de volksgezondheid.