Sateliet SO-67 misschien weer operationeel

Samenvatting

De in juni 2011 verloren gegane Zuid Afrikaanse amateur sateliet is waarschijnlijk weer te reactimeren.
 

Sateliet SO-67 misschien weer operationeel

11 feb 2012     Door vindingrijkheid is het SumbandilaSat team er in geslaagd de SO-67 sateliet weer tot leven te brengen. De kans is groot dat in maart 2012 radioamateur communicatie weer mogelijk is, zodra de satelliet weer zonlicht ontvangt.

De grondstations van SANSA Space operations in Hartbeeshoek en het Electronic Systems Laboratory vande universiteit van Stellenbosch ontvangen reeds telemetrie signalen als de sateliet zich in zonlicht bevindt.

Johann Lochner, ZR1CBC, vertelde dat begin juni 2011, om een onverklaarbare reden de vermogensregeling de geest gaf. Daardoor kon de de On-Board Computer van de satelliet geen controle commanco's van aarde meer uitvoeren. De storing is waarschijnlijk veroorzaakt door straling ten gevolge van de zonuitbarsting op 7 juni 2011. De satelliet gaf daarna geen tekenen van leven meer.

Tijdens de overgangen over Zuid Afrika werd een automatische noodprocedure gestart, uiteindelijk met resultaat. Daaruit bleek dat de batterij defect was geraakt. Als SumbandilaSat zich in het zonlicht bevindt, moet het mogelijk zijn om sommige boordprogamma's weer te activeren. Hopelijk inclusief het maken van plaatjes en het weer activeren van de transponder.

De SumbandilaSat (SO-67) sateliet heeft een amateur radio spraakbaken, parrot repeater en VHF/UHF FM repeater.
De frequencies zijn:
- Uplink: 145.875 MHz FM
- Downlink: 435.345 MHz FM
- Activation tones: 233.6 Hz
- Parrot: 218.1 Hz
NB: een parrot repeater zendt de ontvangen boodschap op de zelfde frequntie weer uit

(Pieter J.T.Bruinsma, PA0PHB) 

Referenties, informatie:

AmsatUK => SO-67 amateur radio operation may resume soon
DefenceWeb => SumbandilaSat beyond repair
AMSAT => Sateliet doorgang voorspellingen
AMSAT => Getting Started on Amateur Radio Satellites

lll