Gebruik van repeaters door radiozendamateurs

Samenvatting

Agentschap Telecom neemt zaken waar die niet in overeenstemming zijn met de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008.
 

Gebruik van repeaters door radiozendamateurs

20 jan 2012     Een aantal zendamateurs heeft een radiostation dat op afstand kan worden bediend. Dit is toegestaan zolang de betreffende zendamateur de enige is die het radiostation kan bedienen voor het maken van een verbinding. Is dit radiostation ook door andere registratiehouders te bedienen voor het maken van een verbinding, dan functioneert dit radiostation als een repeater. Als geen vergunning is verleend voor onbemand frequentiegebruik, dan is dit radiostation feitelijk een illegale repeater. Voor repeaters geldt namelijk dat deze alleen zijn toegestaan als een vergunning is verleend door het agentschap.

Zendamateurs die dit soort gebruik van hun radiostation toestaan, zijn in overtreding. Agentschap Telecom gaat strenger controleren op dit gebruik en zal bij het constateren van overtredingen passende maatregelen nemen.

(Pieter J.T.Bruinsma, PA0PHB) 

Referenties, informatie:

Agentschap Telecom => bericht

lll