Marconi met zijn nieuwe antenne

Samenvatting

Evenals nu het geval is met een groot deel van de radioamateurs werden in het begin van de 20-ste eeuw proeven genomen met antenne systemen.
 

Marconi met zijn nieuwe antenne

30 dec 2011     De Britse Pathe archieven bevatten een korte nieuwsfilm uit 1922, zonder geluid, waarin Guglielmo Marconi getoond wordt en zijn schip 'Elettra'.
Volgens de filmproducent was Marconi erg trots op zijn nieuwe antenne: hij kon er wel de radiosignalen van Mars mee ontvangen!

Met zijn medewerkers deed hij in die periode een serie proeven tussen het Engelse Poldhu Station en zijn jacht 'Electra', die op de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee voer. Dit leidde uit eindelijk tot een systeem van gerichte lange-afstands communicatie.

Op de film is een close-up van zijn antennes te zien. Duidelijk zichtbaar zijn de 4 parallele draden van het horizontale gedeelte van de antennes. Hiermee vergrootte hij de top-capaciteit om meer vermogen in de antenne te verkrijgen op de lange golven.

(Pieter J.T.Bruinsma, PA0PHB) 

Referenties, informatie:

British Pathe => HELLO MARS
Geschiedenis van de radio: Guglielmo Marconi

lll