DARES en Morse Code

Samenvatting

Bij rampen, als alle communicatie uit is gevallen is CW nog uw laatste reddingmiddel. Daar hebt u maaar weinig voor nodig.
 

DARES en Morse Code

16 apr 2011     De acceptatie door 'het publiek', een begrip dat vrijwel samenvalt met de groep bedoeld met 'de Telegraaflezer', van wat men tegenwoordig verstaat onder 'gelicentieerde zendamateur' wordt verbeterd als men het publiek aanpraat dat zendamateurs in geval van nood noodzakelijke communicatie zouden kunnen verzorgen.

Ze verlaten dan huis en haard, kind en vrouw, om ten dienste van de gemeenschap de vermeende noodzakelijke communicatie te verzorgen. Dus xyl: Let op uw saeck!

Historisch gezien bleek dat het contact met het door de zee verzwolgen Zeeland, in 1953 tot stand kwam door een amateur die tot de knieen in het water op een zolder met wat installatiedraad op een fles een tankspoel wikkelde, en aldus de noodcommunicatie met morse code met een constant seintempo van 30 wpm naar Bergen op Zoom tot stand bracht om de hulpverlening te coordineren.

Heeft morse nog zin in geval van nood?
Jazeker heeft het zin. Als er slechts communicatie mogelijk is met licht- of klopsignalen (mijnrampen, gezonken onderzeeers) dan heeft een microfoon 'brekie brekie' bar weinig nut.

Heden ten dage lift men graag mee op de beschreven heroische daden, door een koffertje klaar te zetten met als essentieel onderdeel een microfoon en als droevig van kortzichtigheid getuigend kenmerk, dat een seinsleutel ontbreekt.

Zolang internet, repeaters, het lichtnet en de communicatiesatellieten werken hebben 'we' geen behoefte aan DARES. ('we' horen de organistoren van het DARES gebeuren expliciet niet bij).
Als die infrastructuur uitvalt - in geval van een ernstig gewapend conflict kun je verwachten dat binnen 10 seconde alle communicatiesatellieten uit orbit zijn geknald - zijn er professioneel georganiseerde hulpdiensten om essentiele functies te onderhouden.

DARES is dan leuk om tante Babs te laten vragen of tante Katrien in het rampgebied het nog goed maakt en haar te feliciteren met
haar verjaardag in deze onfeestelijke omstandigheden.
Gelukkig maar, want je moet er als amateur niet aan denken wat juridisch de gevolgen kunnen zijn als je apparatuur of je handelwijze aantoonbaar niet deugt. Dan volstaat het reeds afgeloste deel van je hypotheekje tezamen met je overwaarde, je verzameling junk bonds, je Rijkspostspaarbankboekje en loonbeslag voor de komende 30 jaar echt niet om dat te compenseren.

Ach, padvinderij voor volwassenen, welt er dan in je op. Beetje belangrijk doen, wellicht trappen er mensen in, en iedereen heeft wellicht behoefte aan wat aanzien in het oog van zijn medemens. Laten we de trambestuurder (dat is avant la lettre iemand die de tram precies op de rails houdt) ook in zijn waarde laten. Niet iedereen kan professor worden zei mijn moeder reeds, zoals ik mij helder herinner, toen ze mij aanmeldde
als jongste medewerker bij de gemeentereiniging ter stede, om aldus vanaf het bereiken van het moment dat de leerplichtige leeftijd overschreden was, mee te helpen bijdragen aan het gezinsinkomen dat onder directe invloed van de pastoor der Heilige Rooms Katholieke Kerk was uitgebreid tot 11 kinderen na zijn opmerking jaars tevoren, dat hij nog wel een elfde apostel verwachtte.

'Waarom', zo vraag ik want hij wacht en zwijgt in het bejaardenhuis; glimlachend antwoordt hij: 'Wel omdat ik dan enkele jaren later meer keus had'.

Conclusie:
Het is aangetoond dat je met een fractie van een watt, die je uit een AAA cel haalt de hele wereld kunt werken in Morse, dat je om hetzelfde te bereiken onder dezelfde condities als met morse, je een zender nodig hebt van 16 kW, als je door gebrek aan morsevaardigheid genoodzaakt bent een microfoon te gebruiken.

Als je echt van plan bent je in te zetten in noodsituaties, en niet een beetje belangrijk wil doen als verlate puberteitsactiviteit door te ouwehoeren in een microfoontje, dan dien je morse te leren.

Waarom Morse?
Omdat je dan zonder enige technische hulpmiddelen altijd communicatie kunt plegen, met klop- licht- fluitsignalen of door het knipperen met je oogleden zoals de in Noord Vietnam krijgsgevangen genomen amerikaan op de TV deed, door "TORTURED" te seinen terwijl hij zich mondeling uitputte om te vertellen hoe goed hij wel niet behandeld werd.

(Wim, PA0WV) 

lll