Portabel met 100 watt

Samenvatting

Bij het portabel werken op HF, zoals vele radioamateurs in hun vakanties plegen te doen is niet iets wat men zomaar doet, zonder voorbereiding.
 

Portabel met 100 watt

08 jan 2011     Bij het portabel werken op HF, zoals vele radioamateurs in hun vakanties plegen te doen is niet iets wat men zomaar doet, zonder voorbereiding.
We hebben het hier niet over het meenemen van een handpratertje op de VHF/UHF banden, maar over een 100 watt HF basis station.
Transceiver en antenne wegen meestal nogal wat en ook de afmetingen zorgen voor specifieke transport problemen.

In een 25 minuten durende HD video legt Graig, VK3VCM, ons uit hoe hij een portable station heeft samengesteld. Daarbij komen allerlei randzaken,als stroomvoorziening, antenneplaatsing, transportmiddelen, enz aan de orde Graig laat een aantal praktische hulpmiddelen zien, die het leven behoorlijk kunnen veraangenamen. Zaken, die te koop zijn, maar ook zelf gemaaktg kunnen worden in de maanden die ons nog scheiden van een mooie zomer.

(Pieter J.T.Bruinsma, PA0PHB) 

Referenties, informatie:

Soutgate => video

lll