Bijzondere antenne voor zonlicht

Samenvatting

Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een nieuwe manier gevonden om zonlicht in electrische energie om te zetten.
 

Bijzondere antenne voor zonlicht

19 sep 2010     Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een nieuwe manier gevonden om zonlicht in electrische energie om te zetten.
De methode is niet bedoeld voor communcatie maar het rendement van zonnecellen te verhogen. Zij ontwikkelden hiervoor antennes, opgebouwd uit koolstof nanobuisjes, die het licht verzamelen en geleiden naar de fotocellen. Daarmee kan een honderdvoudige verhoging van de lichtintesiteit op het fotoceloppervlakworden bereikt.
De licht-antenne bestaat uit een vezeltje van 10 micron lang en 4 micron dik, dat is samengesteld uit ongeveer dertig miljoen koolstof nanobuisjes. Deze nanobuisjes vormen twee lagen met verschillende elektrische eigenschappen. De buitenste laag heeft een grotere 'bandgap' dan de binnenste laag.
Het zonlicht maakt elektronen en gaten vrij in de buitenste laag De gaten diffunderen allemaal naar de binnenste laag waardoor het licht zich naar binnen gaat concentreren en op een in het centrum geplaatste miniscule fotocel omgezet wordt in electrische energie.
Deze zonlicht-trechters zoals ze door de onderzoekers worden genoemd, maken de ontwikkeling van kleinere en krachtigere zonnepanelen mogelijk. Ook in andere apparaten worden gebruikt waarin licht sterk moet worden geconcentreerd, zoals nachtkijkers en telescopen zou deze
techniek gebruik kunnen worden. Direkte integratie van de lichtantenne met een halfgeleider geeft interessantte product ontwikkelingen.

(Pieter J.T.Bruinsma, PA0PHB) 

Referenties, informatie:

MIT news => New antenna made of carbon nanotubes could make photovoltaic cells more efficient by concentrating solar energy.

lll