De 2010 CW-velddag - de opbouw

Samenvatting

De velddag is naast een gezellige contest een uitstekende oefening voor noodcommunicatie in rampen situaties, waarbij normale verbindingen en energievoorziening zijn uitgevallen. De acties van radio amateurs tijdens recente rampen elders in de wereld hebben veel lof gekregen van officials.
 

De 2010 CW-velddag - de opbouw

06 jun 2010     De internationale CW velddag in juni is een contest. Maar niet alleen een wedstrijd, het is de 'happing van het jaar'. Alle leden en familieleden kunnen hieraan mee doen. Men kan helpen bij de opbouw van het antenne park, bij het maken van verbindingen, de proviandering, etc. Elk soort bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. En met het mooie weer is het een genot om in de buitenlucht te zijn.
Aan deze velddag zit ook een serieuze kant. Het reglement schrijft namelijk voor, dat men niet eerder dan 24 uur voor de start van de contest met de opbouw van het station mag beginnen. Men mag geen gebruik maken van bestaande gebouwen, openbare communicatie netwerken of energievoorziening. En dan mag 24 lang trachten om zo veel mogelijk verbindingen te maken met tegenstations over de gehele wereld, echter uitsluitend in morse.
Door deze eisen is zo'n velddag een uitstekende oefening voor noodcommunicatie in rampen situaties, waarbij normale verbindingen en energievoorziening zijn uitgevallen. De acties van radio amateurs tijdens recente rampen elders in de wereld hebben veel lof gekregen van officials.

Vrijdagavond zijn we met een kleine tien personen gestart met het oprichten van de 10-15-20 meter yagi op een 12 meter hoge mast. Hoewel het al de tweede maal was dat deze mast gebruikt werd, was het de eerste keer dat er zo'n grote 3-elements yagi met rotor op gemonteerd werd. Ook werd die avond onze nieuwe tent opgezet en rond 21 uur konden we vermoeid weer naar huis.

Op zaterdag ochtend, weer een schitterende dag, konden we van aanzienlijk meer handen gebruik maken. Bijna iedereen had zich volgens de 'dress-code' gekleed: een geel T-shirt met opdruk van eigen call. De 40 meter verical werd opgericht alsmede een 40/80 dipool en een 160 meter dipole. De yagi was van de winter nog geheel gereviseerd, waardoor afregelen overbodig bleek. Meer moeite gaven de dipolen, die af te regelen bleek veel lastiger.
Tevens werden er enkele andere experimentele opstellingen geinstalleerd: Joop met een luisterantenne en Jan-Sander met een 'qubicle quad' voor 14 MHz.
De stroomvoorziening werd weer verzorgd door een dieselgenerator die zo'n honderd meter ver het land in werd geplaatst.
Onder tussen werden we getrakteerd op broodje, gebak, drinken.
Als laatste werd de transceiver op de stroom voorziening aangesloten en power tests uitgevoerd.
En nu maar wachten op de start van de contest, de resultaten zullen we volgende week vemelden.

(Pieter J.T.Bruinsma, PA0PHB) 

lll