Storing op 14.000 MHz

Samenvatting

Een mengproduct van twee omroepstations veroorzaakte een storing in de 20 meter band.
 

Storing op 14.000 MHz

05 feb 2010     In het begin van het jaar werd een omroepstation gehoord op 14.000 MHz, dus in onze 40 meter band. De Duitse amateursl DF5SX, en DK2OM, ervaren luisteraar van omroepstations, gingen op onderzoek uit.
Het bleek afkomstig van Kashgar Radio uit de provincie Xinjiang van de Volksrepubliek China. Maardat station zond helemaal niet uit op de
bewuste amateur frequentie
De storing werd veroorzaakt door 2 Chineese omroep stations, en wel
op 13710 kHz een franstalig Chinees omroepstation en
op 13855 kHz een chineestalig Chinese omroepstation.
Het stoorsignaal was een mengsignaal van beide omroepstations en wel 2 maal de frequnetie van det chineestalige minus de frequentie van de
franstalige levert pricies 14.000 HMz op.

(DJ9KR) 

Referenties, informatie:

IARU

lll