Seminar Blootstelling aan Elektromagnetische Velden

Samenvatting

De Nederlandse EMC-ESD Vereniging organiseert op vrijdag 2 oktober 2009 een seminar over Blootstelling aan elektromagnetische velden.
 

Seminar Blootstelling aan Elektromagnetische Velden

11 sep 2009     De Nederlandse EMC-ESD Vereniging organiseert op vrijdag 2 oktober 2009 het seminar Blootstelling aan elektromagnetische velden. Tijdens dit seminar zal inzicht worden gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de technische aspecten van elektromagnetische velden (EMV). Daarbij zullen aan de orde komen de stand van zaken en de ontwikkelingen rondom wetgeving, normen en handhaving en de wijze waarop EMV-testen en -evaluaties in de praktijk uitgevoerd kunnen worden om aan te tonen dat aan de normen voldaan wordt.

() 

Referenties, informatie:

EMC-ESD vereniging


logo
logo

lll