Nationale molendag

Samenvatting

In navolging van soortgelijke activiteiten in Engeland, waar zendamateurs met hun hobby de diverse soorten molens "in de lucht" brengen, zal tijdens de Nationale Molen- en Gemalendagen op 9 en 10 mei a.s. in het Drentse Gieterveen de molen 'de Eendracht' door een paar zendamateurs geactiveerd worden. Er wordt gewerkt op 20 meter, terwijl voor "lokaal" verkeer een station op 2 meter zal worden opgesteld. Als deze proef slaagt zal de molen bij voorkomende gelegenheden vaker in de lucht zijn. Er wordt nog gewerkt aan een speciale call, die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid als suffix het woord MILL zal krijgen. De molen is op 9 en 10 mei, van 10.00 tot 17.00 uur te bezichtigen, in welke periode de molen ook "radio"-actief zal zijn.
 

Nationale molendag

dec     In navolging van soortgelijke activiteiten in Engeland, waar zendamateurs met hun hobby de diverse soorten molens "in de lucht" brengen, zal tijdens de Nationale Molen- en Gemalendagen op 9 en 10 mei a.s. in het Drentse Gieterveen de molen 'de Eendracht' door een paar zendamateurs geactiveerd worden.

Er zal op HF voornamelijk worden gewerkt op 20 meter, terwijl voor "lokaal" verkeer een station op 2 meter zal worden opgesteld. Als deze proef slaagt zal de molen bij voorkomende gelegenheden vaker in de lucht zijn.

De molen de Eendracht werd in 1877 door molenmaker H. Wiertsema uit Scheemda op de huidige plaats gebouwd voor de boeren, die hem verhuurden. Op een gevelsteentje aan de voorkant van de molen staat de tekst: "Op den 5den Maart 1877 is den eersten steen gelegd aan deze molen door den weleerwaarde heer J. Schummelketel, burgemeester der gemeente Gieten".
De nu 130 jaar oude molen heeft, na diverse tussenliggende aanvullingen en restauraties, in 2008 haar definitieve vorm gevonden. Een leemoven, waarin tijdens activiteiten brood wordt gebakken, completeert de hele opzet.

Er wordt nog gewerkt aan een speciale call, die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid als suffix het woord MILL zal krijgen.
Deze call zal tijdig via deze website bekend worden gemaakt.

De molen is beide dagen van het tweede weekend in mei, dit jaar dus op 9 en 10 mei, van 10.00 tot 17.00 uur te bezichtigen, in welke periode de molen ook "radio"-actief zal zijn.

() 

Referenties, informatie:

lll