Website voor Experimenteel Radio Onderzoek 

Willem Einthoven werd geboren op 21 mei 1860, in Semarang, op het eiland Java, in het toenmalige Nederlands Oost-Indie. Zijn vader was Jacob Einthoven, geboren en opgevoed in Groningen. Hij was leger-arts in Indie, later werd hij de regionale arts in Semarang. Zijn moeder was Louise M.M.C.de Vogel, dochter van de Directeur van Financien van Indie. Willem was de oudste zoon en het derde kind in de familie van drie dochters en drie zoons.

Op tienjarige leeftijd verloor Willem zijn vader, en zijn moeder besloot met haar zes kinderen naar Nederland terug te keren, en de familie vestigde zich in Utrecht. Nadat hij de H.B.S verliet, werd hij medisch student aan de Universiteit van Utrecht, met de bedoeling in zijn vaders voetstappen verder te gaan. Zijn buitengewone bekwaamheden neigden zich in een andere richting.

Nadat hij assistent werd bij de oogheelkundige H.Snellen Sr in het vernieuwde 'Ooglijders Gasthuis', deed hij twee onderzoeken. Het eerste werd gedaan nadat hij zijn 'candidaats' diploma had behaald onder leiding van de anatoom W.Koster, en was getiteld 'Enkele opmerkingen i.v.m. de elleboogverbinding'. Latere werkte hij samen met de grote natuurkundige F.C.Donders, onder wiens leiding hij zijn tweede studie begon, en het publiceerde in 1885 met zijn doctoraal als 'Stereoscopie door kleurverschil'.

Een van zijn leeraren was de natuurkundige C.H.D Buys Ballot, die de welbekende metereologie-wetten ontdekte. De jaren daarop publiceerde hij diverse onderzoeken, zoals 'De leer der specifieke energieen', 'Over de werking van bronchiale spieren op een andere manier benaderd en over asthma nervosum', 'Een eenvoudige fysiologische verklaring voor verschillend geometrisch-optische gezichtbedrog', 'De accomodatie van het menselijk oog'.

Later beperkte hij zich tot elektrische verschijnselen in de fysiologie, vooral met betrekking op het hart. In 1906 schreef hij een verhandeling: 'Het tele-cardiogram', waarin hij stelde: 'We moeten eerst proberen de werking van het hart in al zijn details te begrijpen, en de oorzaak van de grote variaties van afwijkingen. Zodoende zullen we in staat zijn de kennis te vergroten en het lijden van onze patienten te verlichten'.

einthoven-galvanoscope Hij begon met nauwkeurige registratie van de hartgeluiden, waarbij hij een capillaire electrometer, uitgevonden door Gabriel Lippmann gebruikte. Het apparaat bestond uit een dunne glazen buis, aan weerszijden een vertikaal gedeelte. Onderin een laagje kwik, bovenin verdund zwavelzuur. Aan beide zijden kan een elekrische lading worden aangelegd. Een verandering in de elektrische lading doet het kwik heen of weer gaan, en op een glazen schaalverdeling was de sterkte af te lezen. Nadat hij de werking en de nauwkeurigheid van het apparaat had bestudeerd, kwam hij tot de overtuiging naar beter apparatuur om te zien. Zodoende kwam hij uit bij de snaar-galvanometer, die pas was uitgevonden en gebruikt werd om elektrische signalen over duizenden kilometers te detecteren.

Hij ontwikkelde een zeer gevoelige galvanometer met een zeer dunne en lichtgewicht verzilverde kwartsdraad om een lichtstraal te kunnen reflecteren, welke werd afgebogen door een varierende stroom in een krachtig magnetisch veld.

ECG Deze galvanometer was gevoelig genoeg om de zeer kleine electrische variaties van het hart te meten. De snaar is zo licht, dat die impulsen van honderdste delen per minuut kan weergeven. Het gereflecteerde licht werd via een sleuf in een 'camera obscura' geprojecteerd op een voortbewegende fotografische filmlaag.
De patient zat met zijn linkerbeen en beide handen in een vat met water. Deze waren aangesloten op de electrocardiogalvanometer. Zodoende konden de electrische stroompjes van het hart geregistreerd worden. Via een telefoonlijn zond hij zijn eerste 'telecardiogram' van het ziekenhuis naar zijn laboratorium over een afstand van 1.5 km. In 1924 ontving Einthoven de Nobel prijs voor de uitvinding van zijn elektro-cardiograaf.

Willem Einthoven overleed op 28 september 1927 na een lang ziekbed. Hij werd begraven achter de Groene Kerk te Oegstgeest. Al snel werd het nut van de elektrocardiograaf erkend en diverse bedrijven begonnen met de productie van commerciele versies.

(Willem Einthoven. Zie ook The Einthoven Foundation) (De eerste ECG-machine)

WILLEM EINTHOVEN

http://hamradio.nikhef.nl
P.J.T.Bruinsma, POBox 41882, 1009 DB Amsterdam, the Netherlands
   TOP      E-mail       Zoeken       HamInfo       Wat is ..?       HamRadio   
Valid HTML 4.01!
Verzonden: Sun Sep 21 00:09:19 2014
Powered by Linux